ارائه مشاوره های اینترنتی دارویی و دندانپزشکی به شهروندان توسط دانشگاه الکفیل

دانشگاه الکفیل وابسته به آستان قدس عباسی ارائه خدمات مشاوره دارویی اینترنتی به شهروندان را به دلیل ممنوعیت آمد و شد در پی شیوع کرونا آغاز کرد. همچنین دانشکده دندانپزشکی دانشگاه به منظور ارائه مشاوره رایگان پزشکی، کلینیک پزشکی اینترنتی را راه اندازی کرده است. این ابتکار عمل داوطلبانه از سوی دانشگاه جهت مشارکت در خدمت به کشور در این شرایط استثنایی صورت گرفته است. نورس محمد شهید، رئیس دانشگاه گفت: با توجه به شرایط موجود و دشواری دسترسی شهروندان محترم به مؤسسات بهداشتی، ارائه مشاوره های دارویی توسط پرسنل بخش داروسازی دانشگاه و نیز مشارکت دانشکده دندانپزشکی در ارائه خدمات از طریق کلینیک پزشکی اینترنتی اعلام گردید. وی افزود: شماره تلفن بیش از یازده استاد متخصص برای پاسخگویی به سوالات شهروندان ارائه شده است. پاسخ ها در رابطه با توصیه های مربوط به داروها و موارد استفاده از آن، در اسرع وقت خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: تخصص پزشکان و شماره تلفن های تماس با آنها از طریق سایت رسمی دانشگاه و همچنین شبکه های اجتماعی اعلام شده است. شایان ذکر است، آستان قدس عباسی تدابیر محتاطانه بسیاری را برای جلوگیری از انتشار کرونا ویروس اتخاذ کرده و برای پیروی از دستورالعمل های پیشگیرانه صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح بهداشتی، چه در سطح آستان مقدس، چه مرکز شهر کربلا و یا استان تلاش کرده است.

پیوست ها