برگزاری دوره آموزش نجاری برای جوانان بیکار به همت آستان قدس حسینی

در راستای حمایت و توسعه توانمندیهای جوانان در شهر کربلای معلی به ویژه بیکاران، مرکز  امور جوانان وابسته به بخش فعالیتهای عمومی آستان قدس حسینی یک دوره آموزشی نجاری را برای جمعی از جوانان برگزار کرد. این مرکز اعلام کرد: هدف از برگزاری این دوره آموزشی آموختن مبانی نجاری به جوانان از طریق دروس تئوری و عملی است. پیش از این یک دوره تخصصی برای جوانان در زمینه تأسیسات برقی و دوره های دیگری در زمینه آموزش هنر آرایشگری، عکاسی و روزنامه نگاری ورزشی برگزار شده بود.   این مرکز با اعلام برگزاری رایگان این دوره ها برای جوانان افزود: دوره های تخصصی در رشته رایانه و غیره توسط این مرکز در طول سال برگزار می شود.

پیوست ها