شرکت کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی در کنفرانس یونسکو به میزبانی قطر

کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی در کنفرانس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) که با همکاری کتابخانه ملی قطر در دوحه تحت عنوان «پشتیبانی از حفظ میراث مستند عربی» برگزار شده بود؛ شرکت کرد. پیشتر یونسکو با ارسال دعوتنامه ویژه ای به کتابخانه آستان قدس عباسی از این نهاد خواست تا تجربیات خود در زمینه حفظ میراث مستند عراق را ارائه دهد. استاد عمار حسين الجواد در این خصوص اظهار داشت: این دعوتنامه در پی ارائه مقالات پژوهشی اخیر ما در کنفرانس بین المللی (WLIC2019) در آتن یونان صادر شد. الجواد تصریح کرد: این دعوت به خاطر دستاوردهای علمی عراق که توسط کتابخانه آستان قدس عباسی مدیریت می شود مورد اشاره قرار گرفت. علاوه بر این مراکز وابسته به کتابخانه آستان و نقش آنها در رویارویی با خطرات و بحرانها و خدمات بسیار آنها برای حفظ میراث مستند عراق همچون ترمیم نسخ خطی، کتب نادر و دیجیتال سازی نسخ خطی و اسناد قدیمی، برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی متعدد به همت موسسات عراقی دولتی و غیر دولتی در حوزه حفظ و نگهدارى میراث مورد توجه قرار گرفت كه همه این خدمات و غیره به صورت رایگان ارائه گردید. ليث لطفی، رئیس مرکز ترمیم نسخ خطی وابسته به کتابخانه آستان قدس عباسی درباره این کنفرانس گفت: تعداد زیادی از کارشناسان و متخصصان کشورهای عربی و جهان اسلام به منظور تبادل تجربیات درباره اوضاع کنونی، مشکلات و چالشهای موجود در زمینه حفظ میراث فرهنگی جهان عرب در این کنفرانس شرکت کردند. مرکز ترمیم نسخ خطی وابسته به آستان قدس و نقش آن در حفظ میراث فرهنگی معرفی شد و تلاشهای به کار گرفته شده در افزایش آگاهی و ایجاد امکانات برای حفظ میراث فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. لطفی افزود: نشستهایی نیز با شخصیتهای مختلف از کشورهای جهان درباره امکان همکاری مشترک میان کتابخانه آستان قدس عباسی و مسئولان نهادهای فرهنگی و میراث فرهنگی و کارشناسان و متخصصان به منظور حفظ میراث فرهنگی منطقه برگزار شد.