ادامه مداوای رایگان تظاهرات کنندگان عراقی در بیمارستان الکفیل وابسته به آستان قدس عباسی

بیمارستان تخصصی الکفیل وابسته به آستان قدس عباسی اعلام کرد: پذیرش، درمان و ارائه خدمات پزشکی به بیماران از میان تظاهرات کنندگانی که در تظاهرات مسالمت آمیز حقوق قانونی خود را مطابق با قانون اساسی و با تأیید مرجعیت عالی دینی مطالبه می کنند؛ ادامه دارد. مدیریت این بیمارستان گفت: بیمارستان الکفیل از ساعات اولیه آغاز تظاهرات مسالمت آمیز در استان کربلا درهای خود را به روی بیماران گشوده است و تمامی امکانات درمانی را در مراکز معین شده از سوی وزارت بهداشت به منظور مداوای بیماران به کار گرفته است. این مراکز شامل بیمارستان الحسینی و بیمارستان السفیر می شود. علاوه بر این افرادی که به صورت انفرادی به این بیمارستانها مراجعه می نمایند نیز تحت مداوا قرار می گیرند. به گفته وی، حال برخی از تظاهرات کنندگان وخیم بود اما همه تحت درمان رایگان قرار گرفتند. این منبع افزود: علاوه بر موارد ذکر شده این بیمارستان در طرح آستان قدس عباسی در خصوص پشتیبانی از تظاهرکنندگان مشارکت دارد به طوری که ایستگاه پزشکی میدانی در میدان تحصن تظاهرات کنندگان دایر نموده است و روزانه به مداوای تعداد زیادی از تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی اقدام می نماید.          

پیوست ها