تصاویری از حرکت زائران با پای پیاده به سمت کربلای معلی - جنوب عراق

آستان قدس حسینی

پیوست ها