برگزاری دوره آموزش برنامه CMG ویژه اساتید دانشکده های مهندسی نفت و گاز

  مرکز تخصصی نشر و تحقیق آستان قدس حسینی دوره شبیه سازی مخازن نفت و گاز را ترتیب داد. احمد موسی عمران مدیر مرکز در این باره گفت: این دوره در شش روز و با هدف توسعه مهارت شرکت کنندگان در زمینه چگونگی کار با برنامه CMG، نحوه شبیه سازی مخازن نفت، تاثیرات ژئومکانیکی بر آن، نحوه شبیه سازی و نمایش مواد تزریق شده به داخل مخزن صورت گرفت‌. وی افزود: این دوره به منظور آموزش اساتید و انتقال تجارب میان آنان برگزار شد واین دوره مورد استقبال اساتید رشته های مهندسی نفت و گاز از دانشگاههای مختلف قرار گرفته است.

پیوست ها