برگزاری دوره ارتقای آموزشی ویژه اساتید تلاوت و حفظ قرآن کریم به همت مرکز قرآن الکریم آستان قدس عباسی

دوره ارتقای آموزشی ویژه اساتید دوره های تلاوت و حفظ قرآن کریم به همت مرکز قرآن کریم آستان قدس عباسی شعبه شهرستان الهندیه برگزار شد.

به گزارش شبکه جهانی الکفیل؛ این دوره با هدف مشارکت در ارتقای سطح علمی و آموزشی اساتيد دوره های قرآنی برگزار شده است.

مواد درسی شرکت کنندگان در این دوره شامل فنون آموزش و احکام تلاوت خواهد بود.

این دوره با سخنرانی مسئول شعبه مرکز قرآن کریم در شهرستان الهندیه آغاز شد. وی در این سخنرانی از اساتید قرآنی خواست که با هدف ساخت نسلی قرآنی که قرآن و عترت را الگوی خود در زندگی قرار دهند؛ تلاش مضاعف نمایند.

لازم به ذکر است؛ مرکز قرآن الکریم آستان قدس عباسی در طول سال به صورت مستمر و در شهرها و مناطق مختلف کشور عراق دوره های مختلفی را در زمینه های رشته های قرآنی برگزار می نماید.

پیوست ها