گزارش ویدئویی از نازک کاری و نصب کاشی در باب قبله حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس (علیه السّلام) با ظرافت و دقت

پیوست ها