اجرای مراحل پایانی پروژه توسعه مقام حضرت صاحب الزمان (عج) به همت آستان قدس عباسی

اقدامات پروژه توسعه مقام حضرت صاحب الزمان (عج) پیشرفتهای بسیاری را محقق کرده و روز به روز با تلاش پرسنل مهندسی و نظارت مستقیم و میدانی بخش پروژه های مهندسی آستان قدس عباسی به مراحل پایانی خود نزدیک می شود. ضياء مجيد الصائغ، رئیس بخش پروژه های مهندسی آستان قدس عباسی به شبکه جهانی الکفیل گفت: اقدامات توسعه مقام صاحب الزمان (عج) به تدریج وارد مراحل پیشرفته خود شده و نشانه های هنری وعمرانی آن برای عموم زائران آشکار گردیده است. وی به مهمترین مراحل این پروژه اشاره کرد که شامل ادامه آینه کاری سقفها و دیوارها، پوشش نمای مقام با کاشی کربلایی معرق کاری شده، نصب سیستمهای اصلی پروژه همچون روشنایی، هشدار، اطفا، مخابرات، کنترل و غیره می شود. همچنین ساخت و پوشش نمای برج ساعت مقام صاحب الزمان(عج) نیز به اتمام رسیده است. الصائغ همچنین به انجام اقدامات دیگری در ورودی اصلی مقام و ایوان به عرض بیش از چهار متر با ستونهایی در دو طرف اشاره کرد که با کاشی کربلایی معرق کاری شده پوشانده خواهد شد. در این اقدامات از سازه آهنین استفاده شده است.

پیوست ها