حافظ قرآن آستان قدس حسینی، با کسب رتبه برتر، پرچم افتخار عراق را در مسابقات بین المللی قرآن بالا برد

واحد آموزش و تعلیم قرآن، وابسته به بخش تبلیغات دینی بانوان آستان قدس حسینی، اعلام کرد: «مریم علی خلف» با کسب رتبه برتر در مسابقات بین المللی قرآن کریم، برای کشور عراق در این همایش بین المللی افتخار کسب نمودند. استاد « انتصار فاضل» مسئول واحد آموزش قرآن، در مصاحبه با وب ‌سایت رسمی آستان گفت: مریم علی خلف نماینده عراق، در مسابقات بین المللی قرآن کریم تهران، در رقابت با بیست و دو حافظ قرآن از کل کشورهای اسلامی، موفق به کسب رتبه چهارم شده است. وی اضافه کرد، مریم علی خلف یکی از حافظان قرآن، در واحد آموزش قرآن کریم است. این واحد، وابسته به بخش تبلیغات دینی واقع در مرکز امور دینی است. مریم علی خلف پیش از این موفق شده بود، عنوان اول را در سومین مسابقات ملی زنان نخبه به دست آورد. این مسابقات در ماه فوریه گذشته، در مرکز ملی علوم قرآنی وابسته به دفتر وقف شیعی برگزار شد. استاد فاضل همچنین توضیح داد كه بخش تبلیغات دینی بانوان آستان قدس حسینی به آموزش و پرورش دختران با استعداد همت گماشته است. لازم به ذکر است که بخش تبلیغات دینی در سال ۲۰۱۷ موفق به کسب جایگاه سوم در مسابقات بین المللی حفظ قرآن کریم، توسط «زینب عدنان موسوی» گردید.

پیوست ها