فراخوان شرکت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کربلا

کمیته برگزاری پانزدهمین جشنواره فرهنگی ربیع الشهاده از آغاز ثبت نام جهت شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب کربلا خبر داد.  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس حسینی؛ نمایشگاه بین المللی کتاب کربلا در حاشیه جشنواره ربیع الشهاده برگزار خواهد شد و در این راستا کمیته برگزاری جشنواره از انتشارات و کتابخانه های عراقی و عربی و خارجی جهت شرکت در این نمایشگاه دعوت به عمل آورده است.  جهت اطلاع از شرایط شرکت در نمایشگاه و پر نمودن فرم به آدرس الکترونیکی ذیل مراجعه فرمایید. https://goo.gl/kn4ttx https://goo.gl/1eygww

پیوست ها