آموزش پرسنل کتابخانه دانشگاه کوفه توسط بخش فهرست نویسی كتابخانه آستان قدس حسینی

پس از راه اندازی برنامه های علمی پیشرفته كتابخانه آستان حسینی تجارب خود را با كتابخانه دانشگاه كوفه به اشتراک می گذارد. كتابخانه آستان قدس حسینی دوره آموزشی رده بندی و فهرست نویسی كتب بر اساس برنامه های پیشرفته را برای پرسنل دانشگاه كوفه برگزار كرد. طارق الخفاجى، مسئول واحد فهرست نویسی و رده بندی آستان قدس حسینی در گفتگو با سایت رسمی آستان تصریح كرد، این دوره به منظور آموزش نرم افزار کتابخانه ای جهانی «كوها» به علاوه فهرست نویسی و رده بندی به پرسنل كتابخانه دانشگاه كوفه برگزار شد. دوره مذكور به مدت چهار روز متوالی و به صورت چهار ساعت در روز در زمینه رده بندی و سه  ساعت در روز در زمینه نرم افزارها و الکترونیک برگزار شد. الخفاجى توضیح داد، این دوره شامل آموزش فهرست نویسی كتب اسلامی و علمی آكادمیك طبق رده بندی كتابخانه كنگره آمریكا می شود. وی اشاره كرد، آستان قدس حسینی و پرسنل كتابخانه امام حسین آماده همكاری با كتابخانه های محلی و بین المللی هستند. كتابخانه آستان قدس حسینی بیش از صد هزار منبع علمی رایگان را برای پژوهشگران فراهم می كند و دربهای آن از ساعت  8  صبح الی  8  عصر به روی آنان باز است.

پیوست ها