امضای توافقنامه همکاری با مراکز فرهنگی و علمی وابسته به آستانهای مقدس عراق در زمینه تحقیق و چاپ کتب و نسخ خطی

مجتمع علمی میراث اهل بیت (علیهم السلام) وابسته به آستان قدس حسینی از امضای توافقنامه همکاری با مراکز فرهنگی و علمی وابسته به آستانهای قدس عراق خبر داد.  این توافقنامه با هدف هماهنگی در زمینه تحقیق و چاپ کتب علمی و تاریخی و دینی به امضا رسیده است.  مدیر مجتمع علمی میراث اهل بیت (علیهم السلام) در این خصوص اظهار داشت: این مجتمع علمی با مراکز علمی و فرهنگی آستانهای قدس عراق جهت هماهنگی و عدم تکرار چاپ کتب مشابه صورت گرفته است.  مشتاق المظفر افزود: این توافقنامه بین مراکز و بخشهای آستانهای قدس حسینی، عباسی، علوی، کاظمی و عسکری و همچنین مسجد مقدس کوفه و با برخی از محققان صورت گرفته است و تمامی این مراکز و بخشها لیستی از کتب و نسخ خطی که تحقیق آنها به اتمام رسیده است و یا در حال تحقیق هستند ارائه نمودند تا از چاپ کتب مشابه جلوگیری شود. لازم به ذکر است؛ این توافق بین مراکز و موسسات ذیل که کار تحقیق و نسخ خطی را انجام می دهد صورت پذیرفته است: مرکز مطالعات و پژوهشهای کربلا، مجتمع علمی امام حسین (علیه السلام) واحد میراث فرهنگی و دینی، مرکز علامه الحلی، مرکز مطالعات امام حسن (علیه السلام)، کتابخانه آستان مطهر امامین کاظمین (علیهما السلام)، موسسه نهضت حسینی، مرکز میراث سامرا، مرکز میراث الحله و مرکز میراث کربلا وابسته به آستان قدس عباسی.

پیوست ها