تاکید حضرت آیت‌ الله سیستانی بر لزوم مستندسازی جنایتهای داعش و مجازات عاملان آن

مرجعیت عالی دینی حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی دیروز چهارشنبه ضمن استقبال از رئیس هیأت سازمان ملل که جهت تحقیق در مورد جنایات داعش و جمع آوری اسناد و شواهد مربوط به آن به عراق سفر کرده است، بر اهمیت مستند سازی جرایم داعش و مجازات عاملان آن تاکید کردند.

مرجعیت عالی دینی خواستار اهتمام و توجه بیشتر به جنایتهای شنیع داعش علیه برخی اقلیتهای عراق همانند ایزدیان در شهرستان سنجار، مسیحیان در شهر موصل و ترکمنها در شهرستان تلعفر به ویژه اسارت و فروش زنان و تجاوز به آنها شدند و همچنین به اهمیت محافظت و دور ساختن خطرات از شاهدان عینی در حال همکاری با تیم تحقیق سازمان ملل خصوصا ضرورت حفاظت از شاهدانی که در مناطق تحت حضور عناصر پنهانی داعش زندگی می کنند، تاکید فرمودند.

ایشان ضمن تاکید بر لزوم اهتمام به عادی سازی اوضاع در نواحی خسارت دیده در جنگ و بازگرداندن آوارگان به مناطق خود بعد از ارائه خدمات لازم در آنجا، خاطر نشان ساختند که این کار هر چند وظیفه دولت عراق است با این حال جامعه بین الملل نیز باید در انجام آن به دولت کمک نماید.

کریم خان نیز به نوبه خود از آیت الله العظمی سیستانی درخواست کرد که قربانیان داعش به ویژه زنان را به همکاری بیشتر با تیم تحقیقاتی سازمان ملل و قرار دادن اطلاعات مورد نیاز توصیه نمایند.

پیوست ها