با تلاش آستان قدس عباسی محقق شد؛ تبدیل اراضی بیابانی به زمینهای کشاورزی و سرسبز

آستان قدس عباسی بخش هایی از بیابانهای کربلا را به زمین های سرسبز و آباد جهت بهره برداری از آنها در مصارف كشاورزی تبدیل کرد.

این اقدام در چارچوب طرح پیشگامانه آستان مطهر با عنوان"مزارع الساقی" انجام شد كه طرح بزرگ و راهبردی به شمار می رود.

بخش پروژه های مهندسی آستان قدس عباسی با هدف مبارزه با بیابان زایی و خشكسالی عراق و به خصوص کربلا و نیز به منظور مشارکت در گسترش فضاهای سبز، تحقق امنیت غذایی از طریق کاشت محصولات کشاورزی، درختان و میوه ها، این پروژه را كلید زد.

در همین راستا، مهندس ضیاء مجید الصائغ رئیس بخش پروژه های مهندسی آستان گفت: پروژه (مزارع الساقی) یکی از مهمترین پروژه هایی است که آستان به عهده گرفته است و از طریق آن اهدافی محقق شد که مهمترین آن فراهم نمودن منبع آبی با تکیه بر آبهای زیر زمینی است که در صورت وقوع وضعیت فوق العاده یا بحران آبی طاقت فرسا می توان از آن بهره جست.

وی ادامه داد: نشانه ها و نتایج اجرای این پروژه سال به سال با حفاری پنجاه حلقه چاه و بهره برداری از فضاهای باقیمانده برای کاشت نخل و محصولات زراعی مانند گندم و جو نمود پیدا می کند. بدین وسیله ما توانستیم در مدت زمانی کوتاه و با تکیه بر نیروهای فنی و متخصص خود، کویر سرتاسر شن را به چمنزارهایی سرسبز تبدیل کنیم.

الصائغ در مورد مهمترین ویژگی های پروژه مزارع الساقی گفت:

- مساحت کلی این طرح در حال حاضر به دو هزار و پانصد هکتار می رسد.

- در این فضا نخل و محصولات گندم کشت شده است.

- تعداد نخلهای کاشته شده در این فضا، هشت هزار و چهارصد و چهل و دو نفر است و سی و پنج نوع از مرغوب ترین انواع خرما را شامل می شود.

- آبیاری توسط آبهای زیر زمینی و از طریق پنجاه چاه آرتزین انجام می شود بطوریکه به عنوان مخزن آب و نیز برای آبیاری استفاده می شود.

وی ادامه داد، هدف از این طرح که مقدمه ای برای پروژه ها و فضاهای دیگر است به شرح زیر است:

اول: بهره برداری از زمینهای زراعی بیابانی و توسعه کشاورزی در کربلا

دوم: مزرعه ها به منزله موانع طبیعی در برابر بادها و طوفانهای شنی خواهد بود.

سوم: ایجاد فرصتی برای اشتغال نیروی کار جهت رسیدگی به محصولات زراعی.

چهارم: مشارکت در تامین نیازهای بازار محلی با محصولات جدید و نادر از جمله خرما و محصولات زراعی.

پنجم: بکارگیری ظرفیت ها و تجارب کشاورزی و استفاده از آن در مسیر صحیح.

ششم: استفاده از مازاد آب چاههای آرتزین.

هفتم: امکان کاشت درختان دیگری همچون مرکبات و غیره.

هشتم: وارد کردن فناوریها و ماشین آلات کشاورزی نوین با استفاده از تجارب داخلی و بین المللی.

نهم: تبدیل این مزرعه به منبعی برای تولید انواع خرماهای نادر.

وی افزود، پیش از آغاز این طرح اقدامات مقدماتی انجام شده است. این اقدامات، اطمینان از میزان قابلیت خاک برای کشاورزی با نمونه برداری از آن جهت آزمایش در آزمایشگاه، آگاهی از میزان نمک خاک، تعیین فضای مورد نظر برای کشاورزی، هموارسازی خاک، تعیین محدوده کاشت نهال خرما و سایر محصولات ، فراهم نمودن شبکه کاملی از سیستم های آبیاری قطره ای را در بر می گیرد.

وی تاکید کرد، مالکیت زمین این پروژه براساس قوانین اجرایی کشور عراق صورت گرفت و بروزترین روشها و ابزارها در کشت استفاده شده است.

پیوست ها