برگزاری اولین نمایشگاه محصولات ساخت داخل در کربلای معلی

آستان قدس حسینی  

پیوست ها