برگزاری جلسات آموزش قرآن به مسلمان در شهر لاهه هلند

موسسه فرهنگی الکوثر جلسات هفتگی قرآنی را برای آموزش احکام تجوید و تلاوت در محل این موسسه در  شهر لاهه هلند با هدف توسعه فرهنگ قرآنی جامعه مسلمان برگزار می گردد. دار القرآن الکریم وابسته به موسسه الکوثر این جلسات را با مدیریت جعفر البدری و علی الطريحی قاریان قرآن کریم، جمعه هر هفته راس ساعت هفت و نیم عصر برگزار می کند. دار القرآن الکریم موسسه فرهنگی الکوثر در سال 2014 به منظور نشر فرهنگ قرآنی در محافل جامعه مسلمان مقیم هلند و حفظ ظرفیتهای قرآنی رو به رشد جوانان تاسیس شده است.

پیوست ها