برگزاری اولین گردهمایی مترجمان زبان اشاره در حرم مطهرحضرت امام حسین (علیه السّلام)

مرکز ناشنوایان امام حسین (علیه السّلام) وابسته به آستان قدس حسینی اولین نشست ویژه مترجمان زبان اشاره را با حضور تعدادی از مترجمان، معلمان و متخصصان از تمامی استانهای عراق در سالن سید الاوصیاء واقع در صحن شریف حسینی برگزار کرد. این مرکز که در سال۲۰۱۵ به همت آستان حسینی تاسیس شد و حمایت و توجه نسبت به قشر ناشنوایان بر عهده دارد. باسم العطواني، مدیر این مرکز گفت: هدف از برگزاری این نشست فراخواندن افراد زیادی از قشر ناشنوایان و مترجمان زبان اشاره از تمامی استانهای عراق تحت حمايت آستان امام حسین (علیه السّلام) است. وی گفت: ما تلاش می کنیم از طریق برگزاری دوره های فشرده در زمینه زبان اشاره و یاری جستن از فرهنگ لغت به زبان اشاره تدوین شده از سوی مرکز بهترین خدمات را به این قشر ارائه دهیم. این کارشناس زبان اشاره گفت: ما از طریق این نشست بر لزوم  اختصاص درجه و سمت شغلی به عنوان مترجم زبان اشاره در تمامی وزارتخانه ها تاکید کردیم تا شخص ناشنوا بتواند به تمامی ادارات و نهادهای دولتی مراجعه کند.

پیوست ها