فراخوان مقاله برای مجله علمی _ پژوهشی السبط

مرکز تحقیقات و پژوهشهای کربلا وابسته به آستان قدس حسینی طی انتشار فراخوان مقاله از پژوهشگران و دارندگان مدارک تحصیلات تکمیلی درخواست نمود تا مقالات پژوهشی خود را جهت انتشار در فصلنامه السبط به آدرس مجله ارسال دارند. عبد الامير القريشی مدیر این مرکز گفت: این فراخوان در راستای تلاشها و اهداف مرکز به منظور احیای فعالیتهای فکری و علمی در شهر مقدس کربلا ارائه شده است . وی با بیان اینکه این مجله علمی - پژوهشی مورد تائید وزارت آموزش علوم و آموزش عالی  و سازمان یونسکو است؛ گفت: موضوع مجله درباره شهر کربلا است و از پژوهشگران دعوت می شود مقالات پژوهشی نگارش یافته در این باره را به این مجله ارسال نمایند. وی اظهار کرد: محققان می توانند پژوهشهای خود را به طور مستقیم به مرکز تحقیقات و پژوهشهای کربلا تحویل دهند یا از طریق ایمیل  به نشانی   alssebt_k.center@yahoo. Com  ارسال نمایند.

پیوست ها