افتتاح آموزشگـاه ويژه قرآن كريم و نهج البلاغه و صحيفه سجاديه در نجف اشرف

به همت دارالقرآن الكريم آستان قدس علوى مركز آموزشى وپـژوهشى ويژه قرآن كريم و نهج البلاغه وصحيفه سجاديه در نجف اشرف افتتاح شد.

در مراسم افتتاحيه اين آموزشگـاه توليت آستان و جمعى از اساتيد وطلبه هاى حوزه علميه نجف اشرف حضور يافتند.

سيد نزار حبل المتين توليت آستان علوى در اين رابطه اظهار داشت: افتتاح اين مكان آموزشى و پـژوهشى در راستاى رهنمودهاى مراجع عظام نجف مبنى بر اهتمام به كتب سه گانه (كلام الله مجيد و نهج البلاغه و صحيفه سجاديه) صورت گـرفته وبا توجه به اينكه شهر نجف اشرف مركز دينى ومذهبى جهان تشيع مى باشد بايد در راستاى نشر فرهنگ قرآنى و تعاليم اهل بيت (ع) وبه ويژه در مساجد وحسينيه ها گـام برداريم.

حبل المتين افزود: اين مركز آموزشى چند هدف مهم را دنبال مى كند كه مهمترين هدف زبده يابى وجذب استعدادهاى قرآنى و علاقه مندان به فرهنگ اهل بيت مى باشد تا با همكارى چـنين افرادى در اعياد مذهبى و ايام سوگـوارى بتوان برنامه هاى قرآنى و دعا خوانى مفيد آموزنده برگـزار شود ودر اين راستا از تجارب اساتيد برجسته حوزه علميه و دانشگـاه بهره مند خواهيم شد.

مسئول بخش امور دينى آستان نيز در این خصوص اظهار داشت: هدف اساسى اين آموزشگـاه تربيت متخصصان در زمينه قرآن كريم و نهج البلاغه وصحيفه سجاديه مى باشد و مدت تحصيل براى هر داوطلب دو سال خواهد بود تا پـس از آن جهت سخنرانى و برگـزارى برنامه هاى قرآنى در مساجد وحسينيه ها آماده باشند.

پیوست ها