پنکه های بزرگ آبپاش در اطراف صحن مطهر حسينی نصب گرديد

بخش فنی آستان قدس حسینی به نصب پنکه های بزرگ در اطراف صحن مطهر حسینی اقدام نمود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس حسینی؛ آقای کریم الانباری مسئول بخش فنی و مهندسی حرم مطهر اظهار داشت: تعدادی از پنکه های بزرگ آبپاش در اطراف صحن مطهر نصب گردیده و جهت جلوگیری از تشکیل رسوب لوله های آب تصفیه شده و بدون املاح نیز به پنکه ها متصل گردید. آقای الانباری افزود: این پنکه ها از نوع درجه یک و مارکهای معروف بوده و در مکانهای استراحت زائران در اطراف صحن مطهر جهت خنک و معطر کردن هوای محیط نصب گردیده اند.

پیوست ها