تشرف هيئتی از اساتيد و شيوخ عشاير استان بغداد به حرم مطهر امام حسين (عليه السلام)

هیئتی از شهر الاعظمیه استان بغداد ضمن تشرف به حرم مطهر امام حسین (علیه السلام) با تولیت آستان قدس حسینی دیدار و گفتگو کرد. اعضای این هیئت که متشکل از شیوخ عشایر و اساتید دانشگاهها و شخصیتهای شهر الاعظمیه بغداد بود این دیدار را در راستای پشتیبانی از وحدت اسلامی و ملی عنوان نمودند. شیخ عبدالمهدی کربلائی تولیت آستان قدس حسینی ضمن استقبال از هیئت در خصوص مسئولیت این هیئت و تمامی شهروندان در هر منصب و سمت که باشند در حفظ وحدت و ایجاد امنیت و دوستی بین اقشار اجتماع سخن گفتند و از هیئت خواستند امام حسین (علیه السلام) را که بخاطر احیای دین، جان خود و جان اهل بیت خود را فدا نمود، نمونه قرار داده و با هدف خدمت و تغییر وضعیت کنونی به وضعیت بهتر فعالیت نمایند. هیئت نیز از آستان قدس حسینی جهت استقبال و اجرای پروژه های خدماتی و عمرانی تشکر نمود.

پیوست ها