همايش خدمات درمانی و پزشکی درزيارتهای ميليونی و اربعين برگزار گرديد

اولین همایش خدمات درمانی و پزشکی در زیارتهای میلیونی در سالن سید الشهداء و با حضور مدیران اداره بهداشت استانهای مرکز و جنوب عراق برگزار گردید. سید افضل شامی معاون تولیت آستان قدس حسینی با اشاره به اینکه خدمات پزشکی یکی از مهمترین خدماتی است که به زائران محترم در زیارتهای میلیونی ارائه می گردد، هدف برگزاری این همایش را برنامه ریزی منظم جهت گسترش و افزایش خدمات پزشکی درمانی به زائران سید الشهداء در زیارتهای میلیونی عنوان نمود. دکتر امیرجلوخان مدیر بیمارستان جراحی سفیر اظهار داشت: برگزاری این همایش جهت تشخیص نقاط ضعف و ایجاد هماهنگی بین موسسات پزشکی در ایامی که روزانه هزاران نفر وارد استان کربلا می شوند ضروری است.

پیوست ها