آغاز آینه کاری سقف صحن حرم مطهر حضرت عباس (علیه السلام)

پرسنل فنى و مهندسى و مجريان طرح توسعه حرم مطهر حضرت عباس عليه السلام آينه كارى بخش داخلى سقف صحن حرم مطهر را آغاز كردند. مهندس ضياء مجيد الصائغ مدير بخش مهندسى حرم مطهر حضرت عباس (عليه السلام) پس از اشاره به اين موضوع افزود: براى اولين بار حرم مطهر حضرت عباس براى پوشش سقف هاى كاذب و آينه كارى صحن مطهر از پشم شيشه (Fiberglass) به جاى كچ استفاده كردند. همچنين مهندس الصائغ خاطر نشان كرد: طرح تسقيف صحن مطهر حضرت عباس عليه السلام طبق برنامه از پيش تعيين شده و بدون ايجاد مزاحمت براى زائران محترم بخش بخش اجرا می شود، و دار بست ها پس از اتمام يک بخش به بخش ديگر منتقل شده و آينه كارى آن انجام می شود. قابل ذكر است كه آئینه های مورد استفاده در این پروژه محصول کشور بلژيک بوده و یکی از بهترین انواع آئینه در سطح منطقه شمرده می شود و ضخامت آن 2 میلی متر می باشد. مرحله آينه كارى سقف جديد حرم مطهر حضرت عباس عليه السلام از سمت درب ورودى علقمى آغاز شده است.

پیوست ها