بازدید وزیر آموزش عالی از موزه حرم مطهر امام حسین (علیه السلام)

آقای علی ادیب وزیر آموزش عالی عراق پس از تشرف به حرم مطهر امام حسین (علیه السلام) از موزه این حرم دیدن کرد. ایشان ضمن ابراز خرسندی از این موزه گفت: از دیدن نفایس و آثار موجود در این موزه شکفت زده شدم و این موزه از موقعیت مکانی خاصی برخوردار است که بر اهمیت آن افزوده است، ضروری میدانم از کارکنان این موزه تشکر و قدردانی نمایم.

پیوست ها