نظافت بين الحرمين و مناطق مجاور حرم مطهر بعد از زیارت اربعین

با انتهای مراسم اربعین امام حسین (علیه السلام) آستان قدس حسینی اقدام به نظافت بین الحرمین و مناطق مجاور مرقد مطهر امام حسین (علیه السلام) نمود. در این راستا پل های فلزی که برای تسهیل در عبور و مرور زائران نصب شده بود نیز از منطقه بین الحرمین خارج شد.

پیوست ها