بازدید هیئتی اندونزیایی از دار القرآن کریم حرم مطهر امام حسین (علیه السلام)

هيئتی بیست نفره از کشور اندونزی ضمن بازید از دارالقرآن کریم آستان قدس حسینی در نشستی مشترک با مسئولین دار القرآن به بررسی راهکارهای گسترش همکاری های قرآنی پرداختند. بعد از ارائه برخی از فعالیتها و دستاوردهای دار القرآن کریم توسط مسئولین این بخش, هیئت اندونزیایی فعالیتها و دستاوردهای حاصله در سالهای گذشته را تحسین نموده و بر استفاده از این تجارب تاکید کرد.

پیوست ها