هیئتی از دانشکده علوم قرآن دانشگاه بابل به زیارت دو حرم مطهر حسینی و عباسی مشرف شد.

هیئتی از دانشکده علوم قرآن دانشگاه بابل به زیارت دو حرم مطهر امام حسین و حضرت عباس (علیهم السلام) مشرف شدند و علاوه بر زیارت این دو بارگاه منور از واحدهای مختلف و بخش تبلیغات و موزه دو آستان مطهر نیز بازدید کردند. سخنگوی این هیئت هدف از این سفر را تشرف به دو آستان مقدس و بهره بردن از ارزشهای نهضت عاشورا در نشر و ترویج فرهنگ قرآنی اعلام کرد.

پیوست ها