نامه ایزدی ها به مرجعیت دینی اعلی حضرت آیت الله سید علی سیستانی (دام ظله)

اخبار وتقارير

2016-09-20

653 بازدید

گروهی از فعالان حقوقی در دیدار با شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده آیت الله سیستانی، نامه ای را به وی تحویل دادند تا آن را به دست مرجعیت دینی اعلی حضرت آیت الله سیستانی (دام ظله) برساند.

ایزدی ها در گفتگو با شیخ عبدالمهدی کربلایی گفتند: در نامه خود به مرجعیت دینی اعلی از ایشان خواسته ایم برای نجات دادن زنان ایزدی ربوده شده توسط داعش به ما کمک کند؛ چرا که اکنون بیش از 3500 زن و دختر ایزدی همچنان در سنجار در اسارت داعش هستند و کسی از سرنوشت آنها اطلاعی ندارد و تعدادی از زنان ایزدی نیز به مناطق دیگر منتقل شده اند.

ایزدی ها همچنین گفتند ما به مرجعیت دینی اعلی پناه آورده ایم چون ایشان همچون پدری برای تمام عراقی ها و همچون خیمه ای است که همه اقشار عراقی زیر سایه آن احساس راحتی می کنند و سخنان و موضع گیری های سیاسی ایشان تاثیر زیادی در بین مردم دارد.

آخرین مطالب

شایعتر

مطالب بیشتر