آمادگی نیروهای مردمی برای آزادسازی استان موصل

اخبار وتقارير

2016-09-14

709 بازدید

هیئتی اعزامی از سوی نیروهای داوطلب مردمی از گردان نظامی علی اکبر (وابسته به آستان قدس حسینی) بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس حسینی؛ این هیئت ضمن بازدید از گردان از مراحل آموزشی و عملکرد آن نیز آگاهی یافتند.

این بازدید همزمان با آمادگی نیروهای امنیتی عراق و نیروی های داوطلب مردمی و در راستای عملیات آزادسازی استان موصل از لوث تکفیری های داعشی انجام شد.

گفتنی است گردان حضرت علی اکبر یکی از قویترین گردان های نظامی (وابسته به عتبات مقدسه) است که پس از صدور فتوای جهاد کفایی توسط مرجعیت دینی اعلی، تاسیس گردید.

این گردان نظامی چندی پیش از آزادسازی دو منطقه در جزیره الخالدیه غرب عراق و همچنین آمادگی در راستای آزادسازی موصل خبر داد.

شایان ذکر است کارشناسان نظامی،  مشارکت نیروهای داوطلب مردمی را در آزادسازی موصل امری ضروری خواندند.

آخرین مطالب

شایعتر

مطالب بیشتر