پروژه های جدید آستان قدس حسینی در بخش کشاورزی و کمک به رفع بیکاری جوانان

ریاست بخش مزارع و کشاورزی آستان قدس حسینی از آغاز تدوین برنامه هایی برای پروژه های راهبردی جهت حمایت از بخش کشاورزی در استان کربلا خبر داد.مهندس رزاق...