تصاویری از مراحل انجام سنگفرش جدید حرم مطهر حسینی

آستان قدس حسینی

پیوست ها