تصاویری از ساخت و تجهیز مرکز درمانی الشفا وابسته به آستان قدس حسینی به منظور درمان بیماران مبتلا به کرونا

آستان قدس حسینی

پیوست ها