اجرای اولین عمل جراحی پیوند کلیه در بیمارستان امام زین العابدین (علیه السلام)

اولین عمل جراحی پیوند کلیه با هدف حمایت از قشر محروم و تشویق سازمانهای پزشکی جهت ارائه خدمات بهتر به جامعه به صورت رایگان در بیمارستان امام زین العابدین (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی انجام شد. 

دکتر ستار الساعدی مسئول روابط عمومی بیمارستان با اعلام این خبر گفت: عمل جراحی صورت گرفته پس از اهدای عضو توسط همسر بیمار توسط پزشکان عراقی و با هزینه آستان قدس حسینی انجام شد.  مدیر اداری بیمارستان آقای دکتر احمد فواد البیاتی در گفتگو با خبرنگار حرم اظهار داشت: بخش دیالیز نیز جهت ارائه خدمات به بیماران کلیوی به بخشهای این بیمارستان اضافه شده است و در مرحله اول این بخش به شش دستگاه مجهز شده است و هزینه درمانی با هدف کاهش هزینه های بیماران بسیار مناسب و کم در نظر گرفته شده است.  وی افزود: این بخش به بهترین تجهیزات پزشکی و کادر پزشکی مجرب مجهز است و از زمان تاسیس این بخش تا کنون به بیش از 2328 بیمار ارائه خدمات شده است که از این تعداد به 1695 به صورت رایگان تحت درمان قرار گرفته اند.

پیوست ها