برگزاری نماز عید سعید قربان در اداره امور مبارزه با مواد مخدر

واحد امور زندانیان وابسته به بخش امور دینی آستان قدس حسینی، نماز عید سعید قربان را در مرکز بازپروری معتادان و درمان مصرف کنندگان مواد روانگردان استان ذی قار برگزار کرد. 

مسئول واحد امور زندانیان وابسته به بخش امور دینی آستان قدس حسینی با اعلام این خبر گفت: با نظر به رهنمودهای متولی شرعی آستان قدس حسینی و همچنین مسئول بخش امور دینی حرم مطهر، نماز عید سعید قربان برای اولین بار در مرکز بازپروری معتادان و درمان مصرف کنندگان مواد روانگردان استان ذی قار اقامه شد.

شیخ کریم الجعیفری افزود: اقامه نماز عید در داخل مرکز بازپروری معتادان با نظر به رهنمودهای متولی شرعی حرم مطهر و با هدف رفع فشار روانی بر معتادان صورت گرفته است.

همچنین سرتیپ قحطان عبدالکاظم مسئول اداره مبارزه با مواد مخدر استان ذی قار ضمن استقبال از هیأت آستان قدس حسینی این اقدام را یک پشتوانه و حمایت معنوی برای زندانیان توصیف کرد.

لازم به ذکر است که امام جماعت و خطیب نماز عید در سخنان خود بر اهمیت توجه به خدای تعالی، توبه و ترک گناه و محرمات و خروج از این مرکز به صورت شخصی سالم که بر روی دیگر نیز تأثیر گذارد؛ تاکید نمود.

پیوست ها