مشارکت پیش از پنج هزار زائر اربعین در نوشتن قران کریم و قرار دادن آن در موزه حرم مطهر حصرت امام حسین (علیه السلام)

ترجمه ویدیو:

به عنوان بخشی از فعالیت جانبی زیارت اربعین امسال، کتابت قران کریم در مسیر اربعین به دست زائران امام حسین (علیه السلام) برگزار شد. این قرآن بر روی پارچه مخملی به طول 360 متر و هر جزء در 12 متر نوشته شده است و بیش از 5000 زائر از کشورهای مختلف در کتابت آن شرکت کردند و این قرآن در موزه حرم امام حسین (علیه السلام) در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت تا نشانی باشد از اهتمام زائران اربعین به قرآن در مراسم پیاده روی اربعین و پیوند زائران امام حسین (علیه السلام) با آیات قرآن کریم.

پیوست ها