تمجید ارزيابان و كارشناسان اعتباربخشي موسسهASIC انگلستان از سطح علمی دانشگاه وارث الانبیاء (علیه السّلام)

کارشناسان سازمان اعتباربخشی مؤسسات بین‌المللی آکادمیک انگلستانASIC سطح علمی دانشگاه وارث الانبیاء (علیه السّلام) را تحسین نمودند.

پروفسور موریس دیموک مدیر اجرایی سازمان اعتباربخشی مؤسسات بین‌المللی آکادمیک انگلستانASIC گفت: در دانشگاه وارث الانبیاء (علیه السّلام) شاهد آمادگی رئیس و اساتید دانشگاه و تمام کادر آن برای همکاری بودیم.

وی توضیح داد: همکارانم به من گفتند که کیفیت آموزش در دانشگاه وارث الانبیاء (علیه السلام) در سطح عالی است و ما مطمئن هستیم که چنین است به ویژه در زمینه پشتیبانی و حمایت دانشگاه از دانشجویان.

وی افزود: از طرف سازمان خود از ریاست این دانشگاه بابت آنچه ارائه می دهد تشکر و قدردانی می کنم. همچنین از توجه شما به تیم کاری ما سپاسگزاریم و همکارانم مشتاق دیدار دوباره از دانشگاه وارث الانبیاء (علیه السلام) هستند.

ما نه تنها برای اعطای اعتبار به دانشگاه وارث الانبیاء (علیه السلام) بلکه برای ادامه همکاری علمی اینجا هستیم و اینجا هستیم تا با دانشگاه برای کیفیت بخشی به آموزش همکاری کنیم و آماده حمایت و همکاری تنگاتنگ با ریاست دانشگاه در جهت پیشرفت و دستاوردهای بیشتر هستیم.

شایان ذکر است که دانشگاه وارث الانبیاء (سلام الله علیها) در کنفرانسی که با شرکت تعدادی از دانشگاه های بین المللی امارات متحده عربی توسط موسسه اعتباربخشی بین المللی آکادمیک بریتانیاییASIC برگزار شد، نشان «درع التميز» را دریافت کرد.

ASIC یک نهاد شناخته شده است که تحت نظارت موسسه آموزشی و خدمات اجتماعی در انگلستان وابسته به وزارت آموزش انگلستان فعالیت می کند.

تعداد دانشگاه های معتبر این سازمان بیش از دویست و شصت و پنج دانشگاه در انگلستان و بیش از سیصد و شصت دانشگاه در اروپا، آمریکا و آسیا می باشد.

پیوست ها