انجام بیش از چهار هزار و پانصد آزمایش بافت شناسی و کشت سلولی در ده ماه گذشته در آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان سفیر الحسین وابسته به آستان قدس حسینی

مدیریت بیمارستان تخصصی سفیر الحسین (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی، آمار آزمایشات رایگان انجام شده در آزمایشگاه‌ پاتوبیولوژی این بیمارستان را طی ده ماه گذشته اعلام کرد.

معاون اداری بیمارستان مهندس عباس عبدعلی در گفت و گو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: واحد آزمایشگاه پاتوبیولوژی در بیمارستان تخصصی سفیر الحسین (علیه السلام) یکی از مهمترین واحدهای آزمایشگاهی در راستای ارائه خدمات پزشکی دقیق به بیماران، به ویژه بیماران سرطانی می باشد.

وی تصریح کرد: این واحد بیش از چهارهزار و پانصد و سی و هشت آزمایش بافت شناسی و کشت سلولی در ده ماه گذشته انجام داده است.

وی تاکید کرد: این نوع آزمایشات در آزمایشگاه‌ها و بیمارستانهای خصوصی بسیار پر هزینه است اما به دستور نماینده مرجعیت عالی، شیخ عبدالمهدی کربلایی واحد آزمایشگاه پاتوبیولوژی افتتاح گردید و تمام خدمات این واحد به صورت رایگان و با هزینه حرم مطهر به تمام اقشار جامعه ارائه می شود. 

شایان ذکر است که بیمارستان سفیر الحسین (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی روزانه به صدها شهروند تمام خدمات پزشکی و درمانی خود را رایگان ارائه می دهد. عملهای جراحی این بیمارستان نیز به صورت رایگان انجام می شود.

پیوست ها