خدمات مجتمع درمانگاهی خیریه امام حسین (علیه السّلام) پس از بازسازی

خدمات مجتمع درمانگاهی خیریه امام حسین (علیه السّلام) پس از بازسازی

ترجمه ویدیو:

مجتمع درمانگاهی خیریه تخصصی امام حسین (علیه السّلام) جهت ارائه خدمات چشم پزشکی، دندانپزشکی، پزشکی داخلی، کودکان، جراحی، مجاری اداری علاوه بر بخشهای داروخانه و آزمایشگاه بازسازی و کار خود را از سر گرفت.

خدمات پزشکی در این مرکز خیریه تقریبا رایگان و فقط با قیمت ناچیزی که معادل حقوق کارگران و مستلزمات ساختمان است، ارائه می گردد. 

این مجتمع تخصصی وابسته به شعبه دفتر مرجعیت عالی در کربلای معلی است و متولی شرعی آستان قدس حسینی برکارکرد آن نظارت مستقیم دارند.

پانزده سال است که در این مجتمع پزشکی خدمات چشم پزشکی و دندانپژشکی ارائه می گردد و اکنون پس از بازسازی تخصصهای پزشکی دیگری نیز به آن اضافه شده است و به تجهیزات نوین پزشکی مجهز گردیده است.

پیوست ها

: احمد علی حسن التتنجی