ساخت مرکز درمانی مبتلایان به اوتیسم در استان واسط یکی از پروژه های انسان دوستانه آستان قدس حسینی

ترجمه ویدیو: 

احداث مرکز درمانی مبتلایان به اوتیسم در استان واسط به مساحت بیست هزار متر مربع

مهندس علی کمال سلمان، مسئول پروژه: با نظر به رهنمودهای متولی شرعی آستان قدس حسینی، پرسنل فنی و مهندسی بخش پروژه های استراتژیک اقدامات ساخت مرکز درمانی مبتلایان به اوتیسم را در استان واسط آغاز کردند. این پروژه در زمینی به مساحت بیست هزار متر مربع در حال احداث است. این پروژه شامل چند ساختمان می باشد. ساختمان اصلی با زیربنای نُه هزار متر مربع در سه طبقه ساخته خواهد شد. در این پروژه استخر، کتابخانه، اتاقهای مدیریت و دبیران و سالن اجتماعات نیز در نظر گرفته شده است. 

این پروژه گنجایش چهارصد کودک درخودمانده را خواهد داشت و امید است تا دو سال آینده به پایان برسد.

پیوست ها