استقبال آستان قدس حسینی از صد و پنجاه استاد دانشگاه و دانشجو از قومیتهای مختلف

آستان قدس حسینی از هیاتی از دانشگاههای موصل، حمدانیه و تلعفر استقبال نمود. این هیات متشکل از صد و پنجاه نفر از اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان نینوی هستند.

مسئول مرکز الصادق الامین در این باره اظهار داشت: استقبال آستان قدس حسینی از هیاتی از اساتید و دانشجویان از قومیتهای مختلف همراستا با سیاست آستان جهت تقویت نقش دانشگاهها در ساخت اندیشه و تثبيت فرهنگ احترام به دیگران و حق شهروندی است. 

شیخ خلیل العلیاوی افزود: طی سخنانی بر نقش اسلام در ترویج فرهنگ زندگی مسالمت آمیز و نقش مرجعیت عالی در دفاع از عراق و حمایت ایشان از تمامی گروههای جامعه تاکید کرد. 

وی ادامه داد: این هیات از موزه های دو آستان قدس حسینی و عباسی بازدید خواهند نمود و علاوه بر آن جلسات دینی و نشستهای فرهنگی با حضور طلاب علوم دینی جهت پاسخ به سوالات متعلق به یکپارچگی تاریخی بین تمامی طوایف و گروههای عراقی در کشور و ضرورت تقويت مفهوم شهروندی و احترام به دیگران و حفظ وحدت عراق برگزار خواهد شد. 

هیات دانشگاهی استان نینوی نیز از استقبال و برنامه های فرهنگی و حمایت مستمر آستان قدس حسینی از صلح اجتماعی و پشتیبانی از ثبات و یکپارچگی کشور تشکر نمود. 

لازم به ذکر است که این فعالیت به همت واحد تبلیغات دانشگاهی آستان قدس حسینی با همکاری مرکز فرهنگی الصادق الامین در غرب استان نینوی برگزار شده است.

پیوست ها