انتقال رایگان زائران به حرم مطهر حضرت امیر المومنین (علیه السلام) در روز شهادت پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله)

با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی شیخ عبدالمهدی کربلایی، بخش ترابری آستان قدس حسینی از تلاشهای مضاعف خود جهت انتقال رایگان زائران به حرم مطهر حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) خبر داد. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ سید عادل موسوی مسئول بخش ترابری در این خصوص اظهار داشت: تعداد زیادی از خودروهای بخش ترابری در ورودیهای کربلا اقدام به انتقال زائران محترم به نجف اشرف در سالروز شهادت پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) می نمایند.

آستان قدس حسینی برای انتقال زائران محترم بیش از چهل خودرو با ظرفیتهای متفاوت را به این امر اختصاص داد.

پیوست ها