شرکت انتشارات آستان قدس حسینی در نمایشگاه کتاب تهران در دو سالن انتشارات زبان فارسی و زبان عربی به همراه برگزاری مسابقه با هدیه سفر به کربلا

انتشارات آستان قدس حسینی همچون سالهای گذشته در نمایشگاه کتاب تهران حضوری فعال دارد. 

سید علی مامیثه مسئول غرفه آستان قدس حسینی در نمایشگاه کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار حرم مطهر اظهار داشت: انتشارات سه آستان مقدس علوی، حسینی و عباسی با غرفه ای مشترک با ارائه هزار و صد جلد کتاب و مجله در نمایشگاه کتاب تهران شرکت نموده اند.

وی افزود: انتشارات آستان قدس حسینی در دو سالن انتشارات زبان فارسی و همچنین زبان عربی حضور دارد و آثار منتشر شده در سه بخش رسانه آستان قدس حسینی، مجمع امام حسین (علیه السّلام) و موسسه الدلیل در این نمایشگاه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

وی در خاتمه گفت: در غرفه آستان قدس حسینی مسابقه فرهنگی نیز در حال برگزاری است که از طریق قرعه کشی به شش نفر اول هدیه سفر به کربلا با هزینه دو آستان قدس حسینی و عباسی تعلق خواهد گرفت.

پیوست ها