گزارش پیشرفت مجتمعهای مسکونی ویژه خانواده‌های شهدای فتوای کفایی

مسؤول بخش پروژه های استراتژیک آستان قدس حسینی از پیشرفت در مراحل احداث مجتمعهای مسکونی ویژه خانواده های شهدای فتوای کفایی در بین دو استان کربلا و نجف اشرف خبر داد. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مهندس محمد ضیاء در این خصوص اظهار داشت: پروژه مجمتعهای مسکونی برای خانواده های شهدای فتوای کفایی در بین دو استان کربلا و نجف اشرف در زمینی به مساحت ده هکتار در حال حال احداث است.

وی ادامه داد: این پروژه شامل سیصد و شانزده واحد مسکونی به مساحت صد و بیست متر مربع به همراه مدرسه، مسجد، مهدکودک، بازار و اماکن تفریحی است. 

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی خدمات بسیاری را به خانواده های شهدای فتوای کفایی از جمله مساعدات مالی، درمانی و غیره ارائه نموده است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی