درخواست مرجعیت عالی (مدّ ظله العالی) از تجار و کسبه برای عرضه مایحتاجات روزمره به بازار با قیمت مصوب

مرجعیت عالی از تجار و کسبه ای که مواد و مایحتاجات روزانه را در اختیار دارند؛ درخواست نمودند که این مواد را برای فروش عرضه کنند و از افزایش قیمت خودداری نمایند و خاطر نشان نمودند در وضعیت کنونی کشور که شاهد قانون منع رفت و آمد برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در اکثر شهرهای عراق هستیم شایسته است این مواد با قیمتهای مصوب به بازار عرضه شوند. متن پاسخ به سوال به شرح ذیل است: تاجرانی که مواد غذایی و دیگر مایحتاجات روزمره را در اختیار دارند این مواد را برای فروش عرضه کنند و از افزایش قیمت خودداری نمایند و شایسته است این مواد با قیمتهای مصوب به بازار عرضه شوند.

پیوست ها