فتواهای مرجعیت عالی حضرت آیت الله سیستانی (مدّ ظلّه العالی) درباره همیاری برای یاری رساندن به اقشار آسیب پذیر جامعه

مرجعیت عالی (مدّ ظلّه العالی) از همگان خواستند تا همزمان با قانون منع رفت و آمد در یاری رساندن به خانواده های فقیر و مستضعف همکاری کنند. ایشان اجازه دادند این کمکها را از وجوه شرعی خود (خمس) با رعایت ضوابط شرعی در چگونگی هزینه و تقسیم خمس پرداخت نمایند. مرجعیت عالی (مدّ ظلّه العالی) از تجار و کسبه خواستند مواد غذایی و مایحتاجات روزمره ای را که در اختیار دارند برای فروش با قیمت مصوب به بازار عرضه نمایند و از افزایش قیمتها خودداری کنند. مرجعیت عالی (مدّ ظلّه العالی) از صاحبان موکبهای حسینی که نقش مهمی در حمایت از رزمندگان شجاع در ایام نبرد علیه داعش داشتند، خواستند تا از خانواده هایی که به خاطر شرایط کنونی عراق و وضع قانون منع رفت و آمد در اکثر شهرهای عراق برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا متضرر شده اند؛ حمایت نمایند. این مطالب در پاسخ به سئوالی است که به دفتر معظم له ارسال شده است. برای مطالعه پاسخ روی عکس کلیک نمایید.

پیوست ها