درج پروژه های کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی در نقشه بین المللی سازمان ملل

 

سازمان ملل متحد پروژه های کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی را به عنوان بخشی از نقشه بین المللی خود گنجاند تا همراه با کشورهایی که به اجرای طرح توسعه پایدار کمک کردند، آن را مورد بررسی قرار دهد؛ طرحی که در سال 2015 میلادی اجرایی شد و توسط (96) کشور از جمله عراق به امضا رسید.

حسنین الموسوی، مدیر مرکز فهرست نویسی آستان قدس عباسی در گفتگو با شبکه جهانی الکفیل با اشاره به مطلب فوق، اظهار داشت: ما پنج پروژه کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی را در این نقشه وارد کردیم که اسامی آنها در ذیل آمده است:

1- مجموعه کارگاههای آموزشی درباره نحوه حفظ میراث عراق و دیجیتال سازی آن که در کتابخانه ملی برگزار می شود.

2 - همایش ویژه كتابخانه های پزشکی كه در دانشگاه العمید آستان قدس عباسی برگزار شد.

3 - همایش ویژه کاربرد و اجرای اهداف توسعه پایدار كتابخانه های عراق كه در آستان قدس عباسی برگزار شد.

4- همایشی در زمینه حفظ و نگهداری پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی در زمینه اجرای اهداف توسعه پایدار که با همکاری دانشگاه موصل برگزار شد.

5- مجموعه همایشهایی در دانشگاه المستنصریه / دانشکده ادبیات / گروه کتابخانه ها و اطلاعات در زمینه نحوه اجرای اهداف توسعه پایدار در حوزه یادگیری مناسب.

در همه این پروژه ها نمایندگانی از وزارت برنامه ریزی عراق و نماینده رسمی سازمان ملل متحد در عراق و رئیس اتحادیه عربی کتابخانه ها حضور یافتند.

پیوست ها