فراخوان ارسال مقاله برای مجله «ریاض الزهرا» ویژه بانوان

سردبیر مجله ریاض الزهرا ویژه بانوان وابسته به واحد کتابخانه بانوان آستان مطهر عباسی از تمامی نویسندگان و خبرنگاران خانم دعوت به عمل آورد تا در غنی سازی مجله همکاری نمایند. لازم به ذکر است که مقاله ها باید در قالب سیاست فکری مجله و حوزه های موضوعی آن باشد. مقالات ارسالی باید به زبان فارسی باشد و قبلا نیز به چاپ نرسیده باشد. علاقمندان می توانند مقالات خود را به ایمیل مجله reyadalzahra@alkfeel.net ارسال و یا مستقیما به دفتر مجله واقع در صحن مطهر عباسی درب شماره 9 مراجعه نمایند.

پیوست ها