محفل انس با قرآن در حرم مطهر امام حسین (علیه السلام) برگزار شد

در راستای نشر فکر و فرهنگ قرآنی، دار القرآن کریم آستان قدس حسینی محفل انس با قرآن را در صحن مطهر امام حسین (علیه السلام) برگزار نمود. آقای رسول علوان مسئول واحد محافل قرآنی با اعلام این خبر افزود: این محفل قرآنی درصحن حسینی شریف در ساعت 10 صبح بمدت یکماه برگزار می شود. وی افزود: روزانه یک جزء قرآن توسط چهار قاری تلاوت شده و استادان حاضر به رفع اشکال خواهند پرداخت.

پیوست ها