ساخت انبارهای سید اسماعیل مراحل پایانی را طی می کند

کارکنان آستان قدس حسینی با اجرای پروژه های خدمات رسانی همواره در تلاش هستند که خدمات هرچه بهتر و بیشتر را به زائران سید الشهداء (علیه السلام) ارائه نمایند. انبارهای سید اسماعیل، انبارهای بزرگی هستند که جهت نگهداری مواد غذایی ساخته شده اند و در کنار آنها دو کارگاه شستشوی قالی و پمپ بنزین و ساختمانهای دیگری نیز ساخته شد. این طرح در ده هزار متر مربع به اجرا گذاشته شده و مراحل پایانی را طی می کند و در ایام آینده کاشی کاری و نصب تیرهای برق نیز به اتمام خواهد رسید.

پیوست ها